Làm sao để đối phó với những “người độc hại”?

“Đừng để những kẻ độc hại xâm chiếm “ngôi nhà” trong đầu bạn. Hãy tăng tiền nhà và đuổi họ ra khỏi đó”