Thượng mã phong

Làng quê đang yên bình! Bỗng xôn xao dư luận, ngoài chợ mấy bà thì rỉ tai to nhỏ, quán bia đầu làng thì sôi động bàn tán.