Phú Thọ: Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô mang đậm bản sắc dân tộc

Tỉnh Phú Thọ sẽ đẩy mạnh quảng bá, xây dựng các chương trình du lịch đến điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (Việt Trì, Phú Thọ) giới thiệu những nét văn hóa đậm bản sắc dân tộc.