Nhớ về thầy giáo cũ

Mỗi lần nhớ về thầy, tôi lại nhớ đến lời của một bài hát: Ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội… Lúc đó còn nhỏ nên tôi cũng chưa biết tác giả bài hát là ai. Sau này thì mới biết đó là bài hát: "Tiễn thầy đi bộ đội" của nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Tuyên.