Công ty Cổ phần thiết bị Việt Á – Top 10 Thương hiệu xuất sắc 3 miền 2022

Công ty cổ phần thiết bị Việt Á: Sản phẩm cơ điện có uy tín nhất trên thị trường được các tổ chức, cá nhân bình chọn tốt nhất năm 2022.