Nghệ sĩ nhân dân

Anh em nhà Quốc Cơ, Quốc Nghiệp không có tên trong đợt xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đợt này, vì làm nghề chưa đủ thời gian. Khi được được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú, họ là một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận danh hiệu này.