Hà Nội: Ứng Hòa có tân Chủ tịch UBND huyện

Trong hai ngày 15-16/12/2022, Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Ứng Hoà (Thành phố Hà Nội) khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.