Những điều chưa viết về người vợ của Anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha

Bà Nguyễn Thị Nghi, vợ của người anh hùng liệt sĩ Hoàng Lê Kha , má tui - là người phụ nữ Nam bộ nết na chịu nhiều nỗi đau riêng và hy sinh, thậm chí nhiều cay đắng trong cuộc đời 95 tuổi của bà, người ngoài ít ai được biết , chị Hoàng Lê Kiếm con gái bà đã mở đầu câu chuyện kể về má của mình cho tôi nghe như thế.