"Lính chiến" - Một phát hiện mới của Bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam" trong năm 2022 (Kỳ 1)

Đây không phải là chuyện văn chương mà là chuyện đời! Những câu chữ đã vượt qua khuôn khổ của một tác phẩm văn học thông thường.