TP Hồ Chí Minh: Xã Xuân Thới Đông - huyện Hóc Môn chung tay ngăn ngừa dich bệnh

Xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn TP HCM có tổ chức hành chính gồm 6 ấp: Xuân Thới Đông 1, Xuân Thới Đông 2, Xuân Thới Đông 3, Mỹ Hòa 2, Mỹ Hòa 4, Tân Tiến với 115 tổ nhân dân.