Sơn La: Gần 500 diễn viên tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc

Trong 2 ngày (24 và 25/6), gần 500 diễn viên, nghệ nhân của 13 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 12 huyện, thành phố, đơn vị đã tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La lần thứ XX năm 2022.