Nhung Tran Media công bố giấy phép cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc tế 2022

Hoa hậu Doanh Nhân Việt Nam Quốc Tế 2022 được tổ chức nhằm lan tỏa những giá trị mạnh mẽ, tôn vinh nét đẹp, khát vọng và bản lĩnh của nữ Doanh Nhân Việt Nam thời đại mới góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam, tạo nên giá trị hợp tác, xúc tiến giao thương và kết nối các doanh nhân hiệu quả, bền vững.