Thăm lại Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lạc

Tôi ao ước đã mấy năm! nay có dịp ghé thăm lại chị Lạc ở 40 phố Nguyễn Du (trên đường 1) phía bắc cầu Bến Thủy,Thành phố Vinh. Điện thoại 091 280 9219. Lần này thấy chị chậm chạp hơn. Chị đi lại quanh nhà cùng chiếc gậy tre, tôi hỏi: chị có được khỏe không?