Xuất lộ nhiều dấu tích quan trọng tại Điện Thái Hòa

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bước đầu công tác khảo cổ tại vị trí điện Thái Hòa, Đại nội Huế đã xuất lộ nhiều dấu tích quan trọng. Theo đó, khu vực khảo cổ tập trung ở chái Đông và chái Tây của công trình di tích điện Thái Hòa với diện tích 66 m2. Việc