Tạ tội với thần Khẩu

Hồi nhỏ sang nhà bạn chơi lúc cả nhà bạn đang ăn cơm. Mọi người bảo gặp bữa cháu vào ăn luôn. Tôi nói cháu ăn rồi thì mẹ bạn bảo: “Nếu cháu chưa ăn thì không được nói ăn rồi nhé. Nói dối thần Khẩu là có tội đấy”. Tôi chỉ thấy buồn cười.