Trao hương - Gửi lửa !

Cuộc hành hương đưa quê hương vào cho đồng đội lần thứ bảy của CCB trung đoàn 27 do nhà báo CCB Lê Bá Dương khởi xướng và điều hành đã kết thúc bằng lễ “trao hương, gửi lửa”cho 72 quản trang tại 72 Nghĩa trang liệt sỹ cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( đêm27/7).