Tình hình căng?

Năm 1985, Bầu tui Mới dìa Long Xuyên, vợ chồng con cái đến tạm trú ở xã Mỹ Hòa, cái xứ lạ hoắc huơ vậy mà bà con lối xóm cũng có người thương kẻ ghét. Thôi kệ, mình sống tốt thì từ từ người ta sẽ thương lo gì...