Hòa Bình

Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 6 chừng 70 km, là đặt chân đến thành phố Hòa Bình, đi thêm chừng 3km để đến thăm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.