Kiên Giang: Biển hiệu nhỏ mà …không nhỏ

Biển tên cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đúng quy định đảm bảo yêu cầu về nội dung biển tên, chất liệu, kích thước, màu sắc,…tránh gây hiểu nhầm và mất vẻ đẹp mĩ quan công sở.