Phát động Cuộc thi thơ “Tổ quốc gọi tên mình” lần thứ Nhất năm 2022

Cuộc thi là tiếng lòng của lớp lớp con người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc linh thiêng của dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.