Chung tay chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với phương châm “không bị ai bỏ lại phía sau”, thời gian qua, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ và người dân ở điểm cách ly, thuộc diện hộ cận nghèo và người dân...