Phú Thọ: Trường Mầm non Ấm Hạ (Hạ Hòa) thu, chi hợp lý, công khai, minh bạch, được phụ huynh đồng thuận

Đình Thơm

24/11/2022 19:08

 Trường Mầm non Ấm Hạ (Hạ Hòa – Phú Thọ) đã làm tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng các khoản thu, chi đều được bàn bạc thống nhất với phụ huynh, đảm bảo công khai, minh bạch, được phụ huynh đồng thuận.

dt1-94-1669291503.jpg
Trường Mầm non Ấm Hạ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh

 

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thuận - Hiệu Trường Mầm non Ấm Hạ chia sẻ: Năm học này, trường có 7 nhóm lớp với 182 học sinh.  Nghị quyết 14 của HĐND tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết số 14) là hành lang pháp lý cho trường thực hiện  thu, chi, tạo sự tin tưởng trong phụ huynh học sinh.

 Các khoản thu của trường đều thấp hơn so với qui định. Ví dụ như tiền vệ sinh trường lớp học, khu vệ sinh chung cho học sinh mức thu tối đa được phép thu là 25.000 đồng/học sinh/tháng, trường chỉ thu 15.000đ/tháng. Mọi khoản thu chi đều được ông khai, minh bạch.

dt2-87-1669291629.jpg
Phụ huynh tham gia trải nghiệm cùng học sinh vệ sinh sân trường.

 

Trong quá trình triển khai, Ban giám hiệu trường nghiên cứu kĩ, vận dụng  đúng quy định, phù hợp với thực tế. Trường chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 14 và các văn bản liên quan trên nhóm zalo của lớp để thực hiện.

Công tác “xã hội hóa” giáo dục của trường Trường Mầm non Ấm Hạ được thực hiện hiệu quả, huy động được sự vào cuộc của các tổ chức, phụ huynh học sinh. Nhiều hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, vui chơi trải nghiệm của học sinh đều có sự tham gia của các bậc phụ huynh. Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp thì đây là yếu tố quan trọng để trường có thêm trang thiết bị dạy và học phục vụ tốt hơn yêu cầu đổi mới giáo dục, nhất là thực hiện chương trình “Xây dựng dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tiếp tục nâng cao chất lượng, chăm sóc giáo dục trẻ.