Phú Thọ: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 31/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (1/11/2007 - 1/11/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

dt1-58-1667265076.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

 

Tới dự có các ông Nguyễn Thanh Hải, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Việt Trì; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đảng ủy một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

dt2-56-1667265177.jpg

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải (ảnh trên) phát biểu chúc mừng, ghi nhận những thành tích mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các Chi, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong suốt 15 năm qua. Đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối, cùng nhau nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành chuỗi sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp nội Khối. Trước mắt sử dụng có hiệu quả cao các sản phẩm, dịch vụ của nhau. Các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, định hướng các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gắn kết chặt chẽ hoạt động của các đoàn thể với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào của địa phương, cơ sở và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 1/11/2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2008 với 69 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, gần 4.200 đảng viên và trên 22.000 lao động. 15 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vị thế, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp phát triển.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến, trong 15 năm qua đã thành lập thêm được 37 tổ chức đảng, kết nạp mới 3.330 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Khối có tổng số 94 chi, đảng bộ trực thuộc, với trên 4.400 đảng viên.

Kể từ khi được thành lập, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đề xuất kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường, nhất là trong thời kỳ khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên từng bước được nâng cao. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, dân vận được triển khai tích cực, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc.

15 năm qua, đa số các doanh nghiệp trong Khối vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, kinh doanh có lãi, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm và từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 372.000 tỷ đồng (bình quân tăng 10%/năm); lợi nhuận đạt trên 15.550 tỷ đồng (bình quân tăng 10,5%/năm); nộp ngân sách Nhà nước đạt 20.000 tỷ đồng (tăng bình quân 13%/năm); đảm bảo việc làm ổn định cho trên 31.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt gần 8,0 triệu đồng/người/tháng; đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, trao tặng Bức trướng với dòng chữ “Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh 15 năm Đoàn kết - Đổi mới -  Sáng tạo -  Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/phu-tho-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-ky-niem-15-nam-ngay-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-a16080.html