Phú Thọ: Lâm Thao chỉ đạo các cơ sở giáo dục thu, chi công khai, minh bạch

Huyện Lâm Thao (Phú Thọ) chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn triển khai các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tế địa phương theo phương châm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

dt1-93-1669269427.jpg
Cô trò Trường Mầm non Cao Xá 2 tìm hiểu kiến thức trên internet

 

Trường Mầm non Cao Xá 2 hiện có tổng số 303 học sinh ở 11 nhóm lớp. Triển khai các khoản thu ngoài học phí, trường bám vào các quy định, văn bản hướng dẫn liên quan để xây dựng kế hoạch, có dự toán thu, chi từng khoản đảm bảo tính đúng, tính đủ bù đắp chi phí. Đồng thời, trao đổi thỏa thuận, thống nhất với cha mẹ học sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Liên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Cao Xá chia sẻ: Năm học 2022 - 2023, việc triển khai các khoản thỏa thuận phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục có nhiều thuận lợi do HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số14/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết số 14). Toàn bộ các khoản thu ngoài học phí trường đều căn cứ theo Nghị quyết số 14 để tính toán, đưa ra mức thu sao cho không vượt quá mức thu tối đa theo quy định.

Trường Mầm non Cao Xá 2 thu tiền ngoài giờ với mức 8.000 đồng/ngày/trẻ, thu trên số buổi đi học thực tế của học sinh. Tiền vệ sinh thỏa thuận 25.000 đồng/tháng; tiền bảo vệ hiện nay thu 5.000 đồng/tháng; tiền điện điều hòa, nóng lạnh thu theo công tơ sử dụng thực tế; tiền điện sinh hoạt không thu mà trường chi từ ngân sách.

Do là quy định mới nên khi triển khai ban đầu cũng có một số phụ huynh ý kiến về việc thu tiền bảo vệ, vệ sinh… Tuy nhiên trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, đưa ra các văn bản quy định hiện hành và phân tích các yếu tố liên quan nên sau đó phụ huynh đã hiểu rõ và nhất trí với kế hoạch thu chi của trường.

dt2-86-1669269491.jpg
Trường Tiểu học Vĩnh Lại tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh

 

Trường Tiểu học Vĩnh Lại triển khai các khoản thu đầu năm theo quy định Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh Phú Thọ được phụ huynh tin tưởng, đồng tình.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Lại Nguyễn Thị Cẩm Tú chia sẻ: Trường chỉ thu tiền vệ sinh, không thu tiền trông giữ xe mặc dù trường có nhiều học sinh đi xe đạp. Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức thu, trường thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh thu tiền bảo vệ, nước uống, sổ liên lạc điện tử, tổ chức hoạt động giáo dục sau giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm… Trường xây dựng dự toán thu chi rất rõ ràng, cụ thể, công khai, các phụ huynh đều nhất trí. Tuy nhiên hiện trường cũng gặp khó khăn trong chi điện, nước sinh hoạt do theo quy định không được thu khoản này, trong khi thực tế hằng tháng trường chi cho điện, nước sinh hoạt của hơn 700 học sinh là khá lớn.

dt3-61-1669269545.jpg
Học sinh Trường THCS Vĩnh Lại tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống

 

Trường THCS Vĩnh Lại, các khoản thu, mức thu được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tế của trường, với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

Cô giáo Chu Thị Xuyên - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Lại  chia sẻ: Năm học này, trường có 12 lớp với 479 học sinh. Trường thỏa thuận với phụ huynh các khoản, trong đó có tiền bảo vệ và trông giữ xe. Trên tinh thần thu bù chi, trường giảm mức thỏa thuận tiền bảo vệ thấp hơn so với trả lương thực tế, dùng nguồn thu tiền trông xe để bù đắp sang nguồn trả lương, góp phần giảm áp lực đóng góp đầu năm cho phụ huynh.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/phu-tho-lam-thao-chi-dao-cac-co-so-giao-duc-thu-chi-cong-khai-minh-bach-a16468.html