Hà Nội: Xã Dân Hòa (Thanh Oai) đón nhận Bằng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Ngày 20/10/2023, Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa Huyện Thanh Oai đã đón nhận Bằng công nhận xã Dân Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và trường Mầm non đạt chuản Quốc gia mức độ II. 

Năm 2022, xã Dân Hòa là 1 trong 5 xã được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện Thanh Oai.

b1hna-1697905141.jpg

Lãnh đạo xã Dân Hòa đón nhận Bằng công nhận xã Dân Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

 

Dân Hòa là xã ven đô của thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội 20km về phía Nam, cách trung tâm huyện Thanh Oai 5km. Địa giới giáp danh phía Đông giáp xã Tân Ưowsc; phía Tây giáp xã Cao Dương; phía Nam giáp xã Hồng Dương; phía Bắc giáp xã Phương Trung. Diện tích đất tự nhiên là 517,05ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 340ha, chiếm 65,67% diện tích tự nhiên; diện tích đất phi nông nghiệp là 177,05ha, chiếm 34,24%. Dân số toàn xã có 2816 hộ với 9382 nhân khẩu, số người trong độ tuổi lao động là 5560 người.

Khu dân cư của xã có 10 thôn, bao gồm các thôn: Vũ Lăng, Tiên Văn, Phú Thọ, An Khoái, Tiên Lữ, Thế Hiển, Trung Hòa, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ và Phố Vác. Người dân trên địa bàn xã thu nhập chủ yếu từ sản xuất ngành nghề, kinh doanh dịch vụ. Tôn giáo có hai đạo chính là Phật giáo chiếm 87% dân số và Thiên chúa giáo chiếm 13% dân số. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội  được quản lý giữ vững ổn định, nhân dân lương, giáo đoàn kết.

b2hn2a-1697905450.jpg

Đc Bùi Văn Sáng trao Băng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II cho Hiệu trưởng trường Mầm non Dân Hòa.

 

Được sự quan tâm của Huyện ủy, UND huyện, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể trong xã thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng cao. Hoàn thành tốt các tiêu chí nâng cao và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, xã có 10/10 thôn, phố đạt danh hiệu thôn văn hóa; 5/5 cơ quan đơn vị đạt cơ quan văn hóa, hằng năm có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các tuyến đường trục chính của xã, của thôn được thảm nhựa, bê tông, nhiều tuyến đường bố trí trồng cây xanh, đường làng ngõ xóm khu dân cư được thắp điện chiếu sáng, hộ gia đình được gắn số nhà, biển chỉ dẫn; kinh tế văn hóa – xã hội ngày càng phát triển; đảm bảo an sinh xã hội đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Bộ mặt Nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp,an toàn.

Xây dựng Nông thôn mới là một chủ chương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được triển khai sâu rộng, sự vào cuộc trách nhiệm và sự đồng thuận thực hiện quyết liệt của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cả nước nói chung, trên địa bàn huyện Thanh Oai nói riêng.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong đó cộng đồng dân cư đóng vai trò là chủ thể hết sức quan trọng; nội lực được xác định là nguồn lực căn bản để xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu...

Năm 2014, xã Dân Hòa được  đã được ubnd thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2021 -2025. Năm 2022 nhân dân và cán bộ xã Dân Hòa đã phấn đấu thực hiện hoàn thành về đích xã Nông thôn mới nâng cao, được sự quan tâm giúp đỡ của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Huyện tới xã. Đến hết năm 2022 xã Dân Hòa đật được kết quả kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người tăng cao so với năm đầu xây dựng Nông thôn mới, năm 2022 thu nhập bình quân theo đầu người của xã  đạt 70, 08 triệu đồng/người.

 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng nhanh tỷ trọng Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng, dịch vụ - Thương mại, các làng nghề của xã được duy trì và phát triển tốt. Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, ứng dụng Khoa học  kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất hàng hóa, mô hình sản xuất liên kết chuỗi có hiệu quả. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng giáo dục – Đào tạo ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được duy trì. Đời sống, tinh thần vật chất của nhân dân được nâng lên, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh. Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Thu nhập bình quân theo đầu người ngày càng tăng cao, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, tăng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, hộ nghèo thì giảm. Các thôn tổ dân phố , cụm dân cư, hộ gia đình thực hiện theo nếp sống mới có nhiều tiến bộ trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng theo hướng đơn giản, tiết kiệm và văn minh.

Cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp đầu tư đường giao thông trực xã, liên thôn, ngõ xóm, được nhựa hóa, bê tông hóa; trạm y tế, trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp, 100% các thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao để người dân trong thôn sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe.

Xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I trở lên (trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ II) là một trong những yêu cầu để đảm bảo đạt Tiêu chí Giáo dục trong bộ 19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Được sự chỉ đạo của các cấp, trường Mầm non xã Dân Hòa đã tập trung phấn đấu xây dựng nhà trường theo theo 5 tiêu chuẩn của Trường chuẩn Quốc gia mức độ II mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra (từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2022 -2023) đó là các tiêu chí sau: Tiêu chuẩn 1:  Tổ chức và quản lý nhà trường; Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh; Tiêu chuẩn 3:  Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học;  Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Với sự quan tâm đầu tư của Huyện về cơ sở vật chất; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  huyện Thanh Oai, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Dân Hòa, cùng với sự nỗ lực của giáo viên, học sinh, nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên, sự ủng hộ nhiệt tình của Hội cha mẹ học sinh, trường Mầm non Dân Hòa đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2022.

Năm 2022, xã Dân Hòa là 1 trong 5 xã được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của huyện Thanh Oai. Đây thực sự là niềm vinh dự, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nói chung và của xã Dân Hòa nói riêng.

Vương Quốc Hoa

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/ha-noi-xa-dan-hoa-thanh-oai-don-nhan-bang-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-a21339.html