Bắc Giang triển khai vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 29/02/2024, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Ban Chỉ đạo 714) tổ chức hội nghị bàn về kế hoạch thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 714; Trần Công Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 

chu-tich-ubnd-tinh-le-anh-duong-truong-ban-chi-dao-714-va-chu-tich-uy-ban-mttq-tinh-tran-cong-thang-chu-tri-hoi-nghi-1709219317.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo 714 và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo 714, đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; đại diện các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị cấp ủy các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát, cụ thể, chính xác đến từng đối tượng, chỉ tiêu đăng ký, tránh bỏ sót đối tượng.
Qua rà soát, Bắc Giang hiện có khoảng 1.595 nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới, sửa chữa với kinh phí thực hiện dự kiến khoảng trên 65 tỷ đồng.
Mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo xây mới nhà là 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 25 triệu đồng. Mức hỗ trợ đối với hộ cận nghèo xây mới nhà là 40 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng.
Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn xã hội hóa do MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện. Đối với gia đình người có công kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo các quy định hiện hành và giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện.
Đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi; hộ dân tộc Kinh sinh sống ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định.
Đối với gia đình người có công, hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và miền núi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương theo quy định và huy động từ nguồn xã hội hóa đảm bảo theo quy định.

Phụng Thiên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/bac-giang-trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-van-dong-ho-tro-xay-dung-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-a23515.html