Vĩnh Phúc: Tp Vĩnh Yên nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Tiến Dũng

13/07/2022 15:33

Để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) năm 2022, từ nay đến cuối năm 2022, Tp Vĩnh Yên sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, hạn chế để sớm hoàn thành các mục tiêu về KTXH.

phuong-dong-tam-1657700959.jpg
Đoàn công tác BTV Thành ủy Vĩnh Yên làm việc với Đảng ủy phường Đồng Tâm

 

Đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên dịa bàn tỉnh. Ngay sau khi các nghị quyết được ban hành, Tp Vĩnh Yên đã khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, BTV Thành ủy đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của thành phố và Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; ban hành Quy định số 02 ngày 15/2/2022 về việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm nhằm đảm bảo việc đánh giá cán bộ thực chất hơn, tạo động lực để cán bộ phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xử lý vi phạm đất đai…Trong đó, chỉ đạo tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
TP Vĩnh Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, nhất là GPMB các dự án trọng tâm, trọng điểm và các dự án chỉnh trang đô thị; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; quyết liệt xử lý các vi phạm về đất đai còn tồn tại; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; giải quyết triệt để, theo lộ trình các vi phạm cũ về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, GPMB, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

doi-thoai-1657700959.jpg
Đối thoại với các hộ dân tại dự án Công viên vui chơi giải trí thành phố

 

Thành ủy Vĩnh Yên đã thành lập 2 đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó trong công tác bồi thường, GPMB, triển khai các dự án, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị...

Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy được phân công phụ trách theo dõi các đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hằng quý, hằng tháng và đột xuất, Thường trực và BTV Thành ủy nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Bám sát chỉ đạo, nhiều đơn vị, địa phương của Tp Vĩnh Yên đã có sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Cụ thể như ở phường Đồng Tâm, Tp Vĩnh Yên, năm 2022, Đảng bộ phường được giao chỉ tiêu kết nạp 12 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã giao chỉ tiêu tới từng chi bộ trực thuộc. Qua rà soát, nguồn kết nạp đảng viên mới tại phường hiện nay chủ yếu tập trung tại các chi bộ nông thôn với đối tượng là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cao đẳng, bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Ngoài công tác đảng thì việc GPMB thực hiện các công trình, dự án là một trong những nội dung được Tp Vĩnh Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thực hiện cam kết với BTV Tỉnh ủy. Nội dung này được Tp Vĩnh Yên làm tốt như: Tăng cường công tác đối thoại, thành lập tổ tuyên truyền, vận động, thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 47 hội nghị chi trả tiền bồi thường cho 449 hộ với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng, GPMB được 26,19ha (tăng 2,69 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tiến độ thực hiện các chỉ tiêu cam kết của thành phố Vĩnh Yên đã bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 80 đảng viên mới và thành lập 1 tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; thực hiện nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý đảng viên 3.0 đạt 98,6% tổng số đảng viên trong Đảng bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt hơn 95%. Cùng với đó, kinh tế trên địa bàn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 44.280 tỷ đồng, tăng 18,01% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 1.455 tỷ đồng, bằng 65% so với dự toán. 
 

Bạn đang đọc bài viết "Vĩnh Phúc: Tp Vĩnh Yên nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn