Vì một nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững!

Sáng ngày 26/2, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hợp tác khoa học kỹ thuật Châu á – Thái Bình Dương thực hiện “Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển nền kinh tế xanh Quốc Gia – Vì một Việt Nam Xanh, Khỏe Mạnh” năm 2021.

Vì một nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững! 

 

Quốc Huy

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vi-mot-nen-kinh-te-xanh-than-thien-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung-a10880.html