Vĩnh Phúc: Tam Đảo dự kiến đặt khu xử lí rác tại thị trấn Hợp Châu

Huyện Tam Đảo đã có tờ trình số: 07/TTR-UBND ngày 7/1/2022 lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc do Phó chủ tịch UBND huyện Tam Đảo Trần Thái Sơn ký về việc bổ sung nhu cầu sử dụng đất xây dựng khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo giai đoạn 2021-2030 tại thị trấn Hợp Châu.

Văn bản trên nêu rõ: Để giải quyết việc xử lý rác thải sinh hoạt, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trưởng trên địa bàn huyện Tam Đảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa, UBND huyện Tam Đảo đã tìm và xác định được vị trí quy hoạch khu vực xử lý rác thải tập trung cấp huyện tại thôn Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu quy mô diện tích khoảng 11,37ha.

rac-thai-tap-trung-1648090487.JPG
Khu xử lí rác thải sinh hoạt tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

 

Trong đó đất lúa. 1,34ha; đất cây hàng năm khác 1,94ha; đất cây lâu năm 2,13ha, đất nuôi trồng thủy sản 5,96 ha (có sơ đồ, vị trí khu đất kèm theo), nguồn gốc khu đất trên là đất của Công ty Vineco Tam Đảo đã bàn giao về cho địa phương quản lý, hiện đang trong quá trình hoàn thiện phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự án trên chưa được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Khu vực dự kiến thực hiện dự án trên đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất 2021-2030 của huyện Tam Đảo đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 quy hoạch cụm công nghiệp Hợp Thành tại thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-tam-dao-du-kien-dat-khu-xu-li-rac-tai-thi-tran-hop-chau-a11336.html