36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 35)

Trân trọng giới thiệu sách “36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.

d1-k-h-p-1-1671633964.jpg
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI - Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Ảnh: Tư liệu

Kỳ 35

SỰ KIỆN 36 : QUỐC HỘI KHÓA VI (1976-1981) LÀ QUỐC HỘI THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, MỘT LẦN NỮA KHẲNG ĐỊNH HÀ NỘI LÀ THỦ ĐÔ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM.

          Sau chiến thắng mùa xuân 1975, Hà Nội trở thành Thủ đô của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt  Nam thống nhất, trở thành trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế của cả nước, Nhân dân Hà Nội phát huy truyền thống của 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội ra sức xây dựng phát triển thủ đô giàu đẹp, thanh bình và hiện đại, xứng đáng với tầm vóc là trái tim là khối óc, là niềm tin và tự hào của cả nước,  xứng đáng với sự hi sinh của các liệt sĩ và các anh hùng dân tộc từ Văn Lang, Âu Lạc, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Việt Nam và từ Cổ Loa, Mê Linh, Long Biên , Thăng Long, Hà Nội. Vinh quang thay Lý Thái Tổ và Hồ Chí Minh, một gạch nối 1.000 năm thăng- trầm nhưng vinh quang oanh liệt của Thăng Long-Hà Nội.

CVL

HẾT.

PGS TS Cao Văn Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/36-su-kien-lich-su-tieu-bieu-cua-thang-long-ha-noi-ky-35-a17001.html