Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc với mô hình chi bộ “4 tốt”

Chiều qua (30/3), Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sơ kết thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt”: hoàn thành tốt nhiệm vụ - chất lượng sinh hoạt tốt - đoàn kết, kỷ luật tốt - đảng viên tốt”.

chi-bo-4-tot-1680261138.jpg

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Hà

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trần Việt Cường nêu rõ: Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt” ở các chi bộ và Đảng uỷ đạt hiệu quả tốt nhất. Đó là, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó xây dựng các chi bộ, tổ chức đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trước đó, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 29 tháng 7 năm 2022 về xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt”. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình 4 tốt, xây dựng các tiêu chi, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các giải pháp nhằm xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Có 6/6 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Tổng hợp; Chi bộ Tài chính – kế toán; Chi bộ Hành Chính - Lưu trữ; Chi bộ Cơ Yếu – CNTT; Chi bộ Quản trị và Chi bộ Nhà Khách Đầm Vạc) đã ký cam kết thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu đề ra với 4 nội dung: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. 
Đến nay, các chi bộ thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đều thực hiện tốt các nội dung “ Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ - chất lượng sinh hoạt tốt - đoàn kết, kỷ luật tốt - đảng viên tốt””, đặc biệt có những tập thể, cá nhân được đánh giá xuất sắc, tiêu biểu. Đó là Tập thể tiêu biểu: chi bộ Tổng hợp, Cơ yếu – CNTT. Cá nhân tiêu biểu: Đồng chí Tô Trọng Hân (Đạt giải Nhất Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022 do Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức) và 13 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/dang-uy-van-phong-tinh-uy-vinh-phuc-thuc-hien-tot-mo-hinh-chi-bo-4-tot-a18252.html