Quảng Trị: HĐND huyện Gio Linh khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 17

Ngày 20/7, HĐND huyện Gio Linh (Quảng Trị) khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ 17 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023.

anh-2-2-min-1689941875.jpg
Bí thư Huyện ủy Gio Linh Trần Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp, ảnh: L.M.N

Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Gio Linh đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên từng lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp có năng suất khá cao, sản lượng các loại cây trồng chính hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, năng suất lúa 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt 29.181 tấn (tăng 3.361 tấn). Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 1.310.198,4 triệu đồng. Cây lâu năm phát triển ổn định, tổng diện tích hiện có 4.423,9ha, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển về số lượng (đàn lợn tăng 16,9%, gia cầm tăng 14,43%. Khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 6.977 tấn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,7%.

Tổng thu ngân sách đến 15/6/2023 là 378.846 triệu đồng, đạt 82,2% dự toán huyện gia (đạt 85,91% so với dự toán tỉnh giao). Tổng chi ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm là 225.922/456.006 triệu đồng.Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước do huyện, xã quản lý tính đến ngày 15/6/2023 là 218.861,792 triệu đồng.

Tình hình xây dựng các công trình trọng điểm của huyện phát triển nhưng còn có nhiều trở ngại, chủ yếu phần công tác giải phóng mặt bằng đang gặp rất nhiều khó khăn. Đã tổ chức đấu giá và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 11 lô đất tại khu vực xã Gio Sơn với tổng giá trị: 6.026,109 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tạo được việc làm mới cho 761 lao động.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT  được diễn ra sôi nổi. Đến nay, có 97/97 khu dân cư đạt đơn vị văn hóa, 83/83 cơ quan, đơn vị duy trì, giữu vừng và được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa. Đã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đến nay toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Về giáo dục toàn huyện Gio Linh có 15/46 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 32,6%. Công tác y tế được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ngày càng được nâng cao.

Quốc phòng được duy trì nghiêm ở chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát, bảo vệ chủ quyền biên giới biển được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tương đối ổn định, lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn các thời điểm tổ chức các sự kiện, lể hội…

Tại kỳ họp, HĐND huyện Gio Linh đã nghe báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các ban HĐND huyện. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu cả năm 2023.

Kỳ họp được diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/7

Trong kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ bầu miễn nhiệm và bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Lê Nhân

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/quang-tri-hdnd-huyen-gio-linh-khoa-vi-to-chuc-ky-hop-thu-17-a19956.html