Vĩnh Phúc: Tuyên dương học sinh xuất sắc, vận động ủng hộ Quỹ Khuyến học làng Duy Bình, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường)

Sáng 27/8, Chi hội Khuyến học Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022 -2023 và vận động xây dựng Quỹ Khuyến học, thư viện sách năm 2023.

le-chi-thai-1693110396.jpg
 

Ông Lê Chí Thái (ảnh trên) - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nêu rõ: Chi hội Khuyến học Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Duy Bình đã hoạt động  ngày càng hiệu quả, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập với số tiền hàng trăm triệu đồng và nhiều vật chất chất khác.  Từ đó đã khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư; nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ của chi Hội khuyến học đã bảo đảm được việc học tập cho con, cháu; nhiều học sinh nhờ sự giúp đỡ của quỹ hội, việc học không bị gián đoạn, trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào thi đua khuyến học của địa phương.

ung-ho-quy-khuyen-hoc-duy-binh-1693110397.jpg

Chi hội khuyến học làng văn hóa kiểu mẫu Duy Bình, xã Vĩnh Ninh đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học, thư viện sách

 

Trong thời gian tới, các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa  phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xã khuyến học, khuyến tài. Xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền, xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chi hội khuyến học của xã, thôn phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tiến Dũng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-tuyen-duong-hoc-sinh-xuat-sac-van-dong-ung-ho-quy-khuyen-hoc-lang-duy-binh-xa-vinh-ninh-vinh-tuong-a20484.html