Phú Thọ: Huyện Thanh Thủy thực hiện giáo dục STEM, góp phần khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh

Giáo dục STEM được các trường học trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thực hiện từ nhiều năm qua đã góp phần khuyến khích khả năng sáng tạo, vận dụng tổng hợp kiến thức tự học, tự nghiên cứu của học sinh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các trường thực hiện thành công Chương trình GDPT2018.

dt1-2023-12-08t092117631-1702004393.jpgHoc sinh Trường Tiểu học Hoàng Xá 1trong giờ thực hành STEM.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Thuỷ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Đối với Chương trình GDPT 2018, mục tiêu là dạy học theo định hướng phẩm chất, năng lực của người học. Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện giáo dục STEM gắn với nhiệm vụ giáo dục hằng năm, đặc biệt là thực hiện Chương trình GDPT 2018. Ngoài tổ chức dạy học các bài học STEM, khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, ngày hội STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh…

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Hoàng Xá 1 là một trong sáu trường được Phòng GD&ĐT huyện Thanh Thủy giao thực hiện thí điểm nội dung giáo dục STEM. Ngay từ đầu năm học, Trường tiểu học Hoàng Xá 1 đã chủ động triển khai, tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về giáo dục STEM cấp tỉnh,cấp huyện. Ban lãnh đạo trường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giáo dục STEM; đồng thời có định hướng cụ thể chỉ đạo các tổ chuyên môn tiếp tục nghiên cứu nội dung giáo dục STEM tại các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường. Tổ chuyên môn cùng giáo viên đã nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy học STEM theo chủ đề, lựa chọn các bài học STEM, cụ thể hóa trong kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục để đưa vào thực hiện trong năm học…. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện dạy học STEM, lãnh đạo trường đã chủ động, tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện cả 3 hình thức dạy học STEM là dạy học theo chủ đề/bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và tổ chức cho học sinh tham gia nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

Triển khai thực hiện giáo dục STEM tại trường Tiểu học Hoàng Xá 1 đã đạt được hiệu quả ban đầu khá tích cực. Giáo viên bước đầu đã biết thiết kế và tổ chức các hình thức dạy học STEM theo hướng dẫn. Học sinh hứng thú, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục STEM; kĩ năng thực hành và khả năng vận dụng kiến thức được nâng lên

Trong tháng 12/2023, Trường tiểu học Hoàng Xá 1 sẽ diễn ra ngày hội STEM. Ban lãnh đạo trường đã lên kế hoạch chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm STEM ở các bài học đã thực hiện. Tăng cường công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sưu tầm các vật liệu, đồ dùng… nhằm đẩy mạnh phong trào học tập cũng như giúp các em có cơ hội được trải nghiệm, thực hành, vận dụng, tạo đà cho sự thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học của trường.

dt2-2023-12-08t092217377-1702004474.jpgHoc sinh Trường Tiểu học Đào Xá 1 thực hành làm sản phẩm STEM.

Trường Tiểu học Đào Xá 1 là năm đầu tiên triển khai thực hiện giáo dục STEM, chưa có nhiều kinh nghiệm, cán bộ quản lí và giáo viên đã nỗ lực tự nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu qua sách, báo, tnternet, học hỏi từ đồng nghiệp ở trường khác để triển khai chương trình. Trường quan tâm thực hiện tốt công tác công tác tuyên truyền, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về giáo dục STEM.

Trường Tiểu học Đào Xá 1 đã triển khai giáo dục STEM ở tất cả các khối lớp và tất cả các giáo viên. Mô hình giáo dục STEM hiện đại, được tích hợp nhiều môn học. Học sinh “vừa học, vừa chơi”, giúp giảm áp lực và nâng cao hiệu quả dạy học.

dt3-2023-12-08t092239108-1702004549.jpgMột số sản phẩm  STEM của các em học sinh Trường Tiểu học Đào Xá 1.

Giáo viên của trường Tiểu học Đào Xá 1 đã nghiên cứu và xác định các chủ đề liên môn để đưa vào mỗi bài học, hoạt động dạy học, kết nối kiến thức học đường gắn với thực tế cuộc sống, từ đó giúp học sinh giải quyết các vấn đề thực tế; đồng thời khơi nguồn sáng tạo, khuyến khích phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đặc biệt, nhiều giáo viên đã có sự đầu tư, nghiên cứu, đổi mới phương pháp; đã lựa chọn được những chủ đề, bài học STEM sát với thực tế cuộc sống, phù hợp với học sinh và tận dụng được những vật liệu có sẵn, dễ kiếm, dễ tìm trong thiên nhiên và trong cuộc sống hàng ngày, từ đó bước đầu đã làm ra được một số sản phẩm gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ về tinh thần, đồng thời phối hợp với giáo viên và hỗ trợ học sinh tìm kiếm các vật liệu để học sinh có đủ vật liệu hoàn thành các sản phẩm của “Bài học STEM”.

Nhờ đó, Trường Tiểu học Đào Xá 1 đã bước đầu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết cho học sinh, khơi gợi ý tưởng sáng tạo, sự tự tin; phát huy tối đa liên tưởng, tư duy logic. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đình Thơm

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/phu-tho-huyen-thanh-thuy-thuc-hien-giao-duc-stem-gop-phan-khuyen-khich-kha-nang-sang-tao-cua-hoc-sinh-a22119.html