Bắc Giang: Huyện Lạng Giang tổ chức tư vấn, phản biện chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi

Ngày 1/3/2024, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức tư vấn, phản biện chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035.

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vôi huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035…

toan-canh-hoi-thao-anh-trung-anh-1709309383.jpg

Đồng chí Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang chủ trì hội thảo (ảnh Trung Anh).

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Vôi là cơ sở để các cơ quan chức năng, lập kế hoạch triển khai thu hút các nguồn lực, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật, kết nối các khu chức năng trong đô thị và kết nối giữa thị trấn Vôi với hệ thống đô thị trong tỉnh Bắc Giang.
Các đại biểu đánh giá chương trình cơ bản được xây dựng theo đúng quy định về quản lý, đầu tư phát triển đô thị; các số liệu thu thập có cơ sở, đáng tin cậy; đã đưa ra được một số các chỉ tiêu phát triển đô thị theo quy định; xác định được các tiêu chuẩn thấp hơn mức tối thiểu và các tiêu chuẩn đạt nhưng ở mức thấp theo tiêu chuẩn phân loại đô thị tại thời điểm lập chương trình.
Ông Nguyễn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị bổ sung tiến độ chi tiết theo từng năm trong giai đoạn 5 năm đầu, như xây dựng và hoàn thành trạm xử lý nước thải, khu đô thị mới vào thời gian nào?
Dự thảo chưa đề xuất các chương trình, kế hoạch phát triển cần lập, phê duyệt theo nhu cầu thực tế; chưa nêu cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

gs-tran-ngoc-chinh-phat-bieu-tai-hoi-thao-anh-trung-anh-1709309415.jpg

GS Trần Ngọc Chính phát biểu tại hội thảo (ảnh Trung Anh).

GS Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nêu lên lợi thế quan trọng về vị trí địa lý chiến lược của thị trấn Vôi trong thu hút đầu tư phục vụ chương trình; cùng đó đề nghị bổ sung thêm chương trình phát triển nhà ở; quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải, rác thải.
Về giải pháp thực hiện, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa một số nội dung về huy động nguồn vốn như đón nhận các nhà đầu tư vào thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh; vốn vay từ ngân hàng chính sách; đề ra chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư tư nhân; mở rộng hình thức BT…
Một số nội dung liên quan đến quy hoạch còn thiếu như đất đai, tình hình sử dụng đất; dân số và lao động; tình hình phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… Đồng thời cần rà soát lại việc phân công tổ chức thực hiện đối với các sở, ban, ngành bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ.
Kết luận hội thảo, đồng chí Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp hội khái quát ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa bảo đảm tiến độ thực hiện.

 

Phụng Thiên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/bac-giang-huyen-lang-giang-to-chuc-tu-van-phan-bien-chuong-trinh-phat-trien-do-thi-thi-tran-voi-a23532.html