Vĩnh Phúc: Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Dương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phóng sự Mặt trận tổ quốc huyện Tam Dương dấu ấn một nhiệm kỳ.

 

 

Thanh Nguyệt

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-phuc-mat-tran-to-quoc-huyen-tam-duong-dau-an-mot-nhiem-ky-a25179.html