Tuyên Quang: Thanh Tương - xã nông thôn mới thứ 4 của huyện miền núi Na Hang

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Tương, huyện Na Hang (Tuyên Quang) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, qua đó làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này.

 

tru-so-ubnd-xa-thanh-tuong-1624975618.JPG
Trụ sở UBND xã Thanh Tương được xây dựng khang trang

.Với đặc điểm là một xã thuần nông, trong quá trình XDNTM Thanh Tương lựa chọn chiến lược đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là khâu trọng tâm; đồng thời từng bước đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thủy sản, từng bước nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Từ đó, Thanh Tương phát huy hiệu quả của các nguồn vốn chương trình mục tiêu như các dự án: Nuôi trâu, bò vỗ béo, phát triển vùng trồng rau cung cấp cho khu vực trung tâm huyện, chăn nuôi lợn đen địa phương, nuôi cá chép ruộng, phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng…

Từ những dự án này, trong 10 năm qua, Thanh Tương đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần vào thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tăng thu thập cho nhân dân trên địa bàn. Nếu như năm 2011, mức thu nhập bình quân đầu người của xã dưới 10 triệu đồng/người/năm đến nay đã tăng lên 36,18 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn đã được thực hiện, xã đã hoàn thành nhựa hóa, bê tông được gần 40km đường trục xã và đường giao thông liên thôn, ngõ xóm, đường nội đồng; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng tưới tiêu từ 80% diện tích đất hai vụ lúa trở lên, gần 80% hệ thống kênh mương trên địa bàn xã đã được cứng hóa. 12/12 thôn bản đều có nhà văn hóa, các đơn vị trường học trên địa bàn đã được xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo diện tích khuôn viên, đầu tư đủ phòng học.

Từ năm 2011 đến nay, xã Thanh Tương đã tổ chức rà soát, vận động nhân dân thực hiện việc xây dựng công trình phụ trợ, chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, kết quả đã có trên 716 hộ đạt tiêu chuẩn chiếm trên 93% các hộ trong toàn xã. Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Tương chính là thông qua việc triển khai thực hiện các dự án từ các nguồn hỗ trợ đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. Tốc độ phát triển tương đối nhanh từ mức trung bình và tăng qua các năm, tỉ lệ giảm hộ nghèo bình quân 4,2%/ năm.

Nếu như năm 2011, Thanh Tương có tới 53,77% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015), đến nay tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn theo số liệu rà soát đánh giá chuẩn nghèo đa chiều chỉ còn 89 hộ, chiếm 11,62%, giảm 42,04%. Về các mặt phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã đạt theo tiêu chí quốc gia XDNTM. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự chung sức đồng lòng của nhân dân đến nay xã Thanh Tương đã đạt 19/19 tiêu chí và trở thành xã NTM thứ 4 của huyện Na Hang.

Thành công trong công tác XDNTM xã Thanh Tương là thành quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư; huy động nội lực từ xã hội hóa. Đây là những tiền đề quan trọng để chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Na Hang tiếp tục được triển khai hiệu quả và về đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Thái Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tuyen-quang-xay-dung-nong-thon-moi-xa-thanh-tuong-na-hang-a3900.html