Hưng Yên: Thêm 01 Bảo vật quốc gia

Ngày 25/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 10 năm 2021.

hung-yen-them-mot-1641354171.jpg

Tháp đất nung đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Trong đợt này, cả nước có 23 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có thêm 01 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là: Tháp đất nung đền An Xá (niên đại thế kỷ XVI –XVII) hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đây là hiện vật độc bản, còn nguyên vẹn, có hình thức thể hiện độc đáo và có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của thế kỷ XVI –XVII hiện còn lưu giữ ở nước ta.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến nay tỉnh Hưng Yên có 6 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia là: Tượng Phật Quan âm thiên thủ thiên nhãn (chùa Mễ Sở - xã Mễ Sở - Văn Giang), Tượng sư tử đá và Hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng (chùa Hương Lãng - xã Minh Hải - Văn Lâm), Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (chùa Cảnh Lâm - xã Tân Việt - Yên Mỹ), Bộ đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ (lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên) và Tháp đất nung đền An Xá (lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ)./.

Theo Ban quản lý di tích tỉnh Hưng yên

PV - Tổng Hợp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hung-yen-them-01-bao-vat-quoc-gia-a9509.html