Vĩnh Phúc: Thổ Tang chuẩn bị gọi thanh niên nhập ngũ đầu năm 2022

Phúc Vĩnh

23/10/2021 18:09

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc) Vũ Đức Kim: Cùng với phong chống dịch CoVid 19 và chuẩn bị gọi 34 thanh niên nhập ngũ vào đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân.

tan-binh-vinh-tuong-1634984219.jfif

Các tân binh lên đường nhập ngũ

Thị trấn Thổ Tang triển khai đồng bộ các biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ từ khâu sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ và bàn giao quân. Công khai, minh bạch và công bằng đối với các trường hợp gọi nhập ngũ.

Cơ quan chức năng thị trấn Thổ Tang tổ chức xác minh lý lịch, không để các trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ; xây dựng phương án đảm bảo ANTT, ATGT trong quá trình thực hiện các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, thị trấn xử lý kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp trốn tránh hoặc gây cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và những tập thể, cá nhân có biểu hiện, hành vi tiêu cực trong tuyển quân, khắc phục những điểm yếu, hạn chế, ngăn ngừa tiêu cực, quan tâm hơn nữa công tác hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, thị trấn thực hiện nghiêm phòng, chống dịch để giao nhận thanh niên nhập ngũ an toàn, chính sách hậu phương đối với thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ như tìm việc làm, định hướng nghề nghiệp.