Người con đất việt: Tiến sĩ Nguyễn Việt - Tôi là nhà khảo cổ

Trân trọng giới thiệu về Nhà Khảo cổ học Nguyến Việt, Giám đốc Trung Tiền sử Đông Nam Á

Nguồn: Nhan Dân

Mai Thoa

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-con-dat-viet-tien-si-nguyen-viet-toi-la-nha-khao-co-a3687.html