Model Minh Triết đảm nhận vị trí vedette cho thương hiệu Dexnol tại Ngày hội Văn hoá Dân gian

Model kid Minh Triết tiếp tục đảm nhận vị trí vedette cho BST “Thăng long Đại cát” của thương hiệu Dexnol by NTK Dexnol và NTK Tuấn Huỳnh tại Ngày hội Văn hoá Dân gian 2024.