Hơn 4.000 phụ huynh, học sinh tham dự Ngày hội Trải nghiệm VinUni Open Day

Hàng nghìn phụ huynh, học sinh và doanh nghiệp đã có mặt tại khuôn viên Trường Đại học VinUni hào hứng tham dự Ngày hội Trải nghiệm.