Tuyển sinh đại học 2024: Những điểm mới và lưu ý quan trọng cho thí sinh

Năm 2024, công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng có nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch, thuận lợi và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đưa ra các hướng dẫn chi tiết để thí sinh nắm bắt và thực hiện đúng quy trình, tránh sai sót không đáng có.