Lỗi trong các từ điển – nỗi lo cho tiếng Việt

Không chỉ một mà có khá nhiều từ điển viết sai và không cập nhật hoặc chỉnh sửa khi tái bản, đặc biệt các Từ điển dành cho học sinh.