Sóc Trăng: Trùng tu phục dựng Chùa Ông Bổn Vĩnh Châu (tức Thanh Minh Cổ Miếu)

Vào cuối thế kỷ 19, ngôi Miếu nhỏ do Cộng đồng người Hoa xây dựng tại Làng Trà Nho, Tổng Thạnh Hưng, Quận Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Nhưng đến năm 1923, ngôi Miếu được dân làng xây dựng lại và từ đó ngôi Miếu này mang tên “Thanh Minh Cổ Miếu”, tuy nhiên bà con địa phương vẫn quen gọi là “Chùa Ông Bổn” hoặc “Chùa Ông”; địa chỉ hiện nay là đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.