Chuyện của họ

Hai vợ chồng son nọ lấy nhau bốn năm chưa có con. Họ có khúc mắc nhỏ, điều qua tiếng lại đến hồi gay cấn. Chồng có ý không nói nhau với vợ nữa, nhưng với bản tính phụ nữ, vợ nói dai, nói dài làm chồng gắt lên.