Hội thảo khoa học Quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ III năm 2022 - "ĐÔ THỊ VÀ NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ"

Tiếp nối sự thành công Hội thảo khoa học quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ I và lần thứ II, ngày 16/12/2022 tới đây, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Đại học Sains Malaysia (USM) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ III với chủ đề "Đô thị và nông nghiệp đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ".