Ra mắt Trung tâm Việt Nam học - lại tiếp tục hành trình

Hôm nay, 13-8-2022, sau gần 1 năm 2 tháng (QĐ kí ngày 21-5-2021), Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học (Viện Nghiên cứu Việt Nam học – thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) đã chính thức ra mắt.