Kiên Giang: Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến năm 2023

Ngày 8/6, tại thành phố Rạch Giá, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức biểu dương, khen thưởng 62 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023 gắn với họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).