36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội (Kỳ 20)

Trân trọng giới thiệu sách “36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành.