Nhạc sĩ – ca sĩ Bùi Tiến Thường ra mặt MV “Tây Bắc tình Xuân”

Sau MV "Khâu Vai Mùa Hẹn", tiếp tục chuỗi dự án sản phẩm âm nhạc đang thực hiện mang âm hưởng dân gian miền núi phía Bắc của ca sĩ - nhạc sĩ Bùi Tiến Thường. Sản phẩm MV lần...