Điệnh Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng (Tiểu thuyết lịch sử) - Tập VIII (Kỳ 2)

Trân trọng giới thiệu tiếp tiểu thuyết lịch sử  “Điệnh Biên Phủ - Bản hùng ca chiến thắng” của PGS TS Cao Văn Liên.