Ngân vang mãi giai điệu Tổ quốc (phần 28 - Hết)

Âm nhạc là chiếc cầu nối êm ái giữa con người và con người. Âm nhạc vượt qua mọi giới hạn về địa lý, ngôn ngữ, quốc gia... để đem đến tình hữu nghị giữa các dân tộc. Âm nhạc Việt Nam đã góp phần tích cực vào việc thiết lập và tăng cường ngoại giao của Việt Nam với các nước.