Đà Nẵng: Hội Nông dân xã Hòa Phú (Hòa Vang) góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Hòa Phú (huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng) quyết tâm thaqm gia, gopd phần nâng chuẩn các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê này.