Tác động đến Dinh dưỡng, Sức khỏe và An ninh Thực phẩm CGIAR - COP28DUBAI: Ngày Dinh dưỡng và Sức khỏe

Ngày 03/12/2023, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE), đã diễn ra Phiên họp 04 – COP 28: Ngày Dinh dưỡng và Sức khỏe về chủ đề Bối cảnh diễn tiến: Hệ thống thực phẩm và chế độ ăn có man tính thích ứng và chống chịu?” do các chuyên gia Huỳnh Thị Thanh Tuyền (Alliance Bioversity và CIAT/Vietnam); Bjoern Ole Sander (IRRI), Simon Heck (CIP) và Nicklas Forsell (IIASA) trình bày.